Home Główna Wojna w Trybunale Konstytucyjnym. Rozprawa ws. sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN dopiero 31 maja