Home Stolica Dantejskie sceny i bierność ochrony oraz klientów. Co się wydarzyło w Arkadii?