Home Główna Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji Kodeksu karnego m.in. zaostrzającej kary za ciężkie przestępstwa