Home Główna „Rz”: Kolejne wątpliwości wokół wybuchu granatnika w KGP