Home Główna Premier: decyzję o odwołaniu prezesa TVP podjęła autonomicznie Rada Mediów Narodowych