Home Główna Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP