Home Główna Ordo Iuris wygrywa z fundacją Sorosa. Wyrok jest prawomocny