Home Główna Obajtek: zakupiliśmy 100 proc. udziałów w spółce KUFPEC Norway