Home Główna MZ: 33 szpitale dostaną pieniądze na sprzęt medyczny i modernizację infrastruktury