Władze miasta finansują szkolenia osób chętnych do podjęcia pracy z dziećmi.

Mając na uwadze akcję “Zostań opiekunką w żłobku” władze m.st. Warszawa postanowiły sfinansować kursy umożliwiające wzbogacenie obecnej kadry nowymi i wyszkolonymi opiekunami naszych podopiecznych. Szkolenia są prowadzone przez osoby wyspecjalizowane w dziedzinie rozwoju dzieci do lat 3.

Oferta obowiązuje darmowy 280-godzinny kurs na opiekuna / opiekunkę dzieci do lat 3. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci, jak również te osoby, które z przyczyn indywidualnych nie są już aktywne zawodowo. Kursy odbywają się w systemie dziennym, jak również weekendowym. 80 Godzin z 280-godzinnego szkolenia obejmują część praktyczną (pozostałe 200 godzin uwzględniają część teoretyczną), w której to kandydat sprawuje opiekę nad dziećmi pod okiem opiekuna.

Osoby, które pozytywnie zdadzą egzaminy oraz ukończą kursy, będą mogły zostać zatrudnione na umowę o pracę lub też założyć własną działalność.

Szkolenia rozpoczęły się w dniu 25 maja. Następne szkolenia zostaną zorganizowane w przyszłych miesiącach. Miasto planuje do końca 2019 roku wyszkolić jeszcze ok. 130 osób. Taka liczba osób będzie mogła sprawować opiekę nad prawie 1000 dzieci.

Rekrutacja

Kandydat przed rozpoczęciem szkolenia musi wziąć udział w rekrutacji. Polega ona na przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Jeśli osoba chętna przejdzie wstępną weryfikację, zostanie zaproszona na spotkanie informacyjne, a później na indywidualną rozmowę. Po ostatniej rozmowie zostanie podjęta ostateczna decyzja o udziale kandydata w szkoleniu.

Należy pamiętać, że o udział w szkoleniu mogą ubiegać się osoby z co najmniej średnim wykształceniem.

Warszawa nie chce przyjąć 4 mln złotych na dowożenie dzieci do szkół!?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *