Home Główna CKE: ósmoklasiści zdobyli średnio 66 proc. punktów z polskiego i 53 proc. z matematyki