Home Główna ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu br.; ok. 750 tys. z nich pozostaje wciąż nieaktywnych