Home Główna Wyszedł z przyczepy przez dach i zupełnie nagi spacerował ulicami Warszawy