Home Główna Wieczorek (Lewica): koalicja uzgodniła, że po zaprzysiężeniu nowego rządu wrócimy do tematu wakacji kredytowych