„Jednak nie ma obecnie dowodów na to, że noszenie maski (czy to medycznej lub innych typów) przez zdrowe osoby w szerszym otoczeniu społeczności, w tym noszenie ich przez wszystkich, może zapobiec zakażeniu wirusami układu oddechowego, w tym COVID-19”.

Co więcej:

„Maski medyczne powinny być zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia. Używanie masek medycznych w społeczności może stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, zaniedbując inne niezbędne środki, takie jak higiena rąk i dystans fizyczny, i może prowadzić do dotykania twarzy pod maskami i pod oczami, powodując niepotrzebne koszty i brak masek dla osób, które najbardziej ich potrzebują, zwłaszcza gdy ich brakuje”,

To co z tymi maskami? Czy Rząd zmieni dotyczące ich obostrzenia?