Home Stolica Warszawski ratusz ukrywa niemieckojęzyczny Raport na temat strat Warszawy i jej mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945?