Home Stolica Warszawa zerwała kontrakt warty 310 milionów złotych