Według wyliczeń stołecznego ratusza, dwuosobowa rodzina zajmująca mieszkanie o pow. 30-45 m2, która do tej pory płaciła za wywóz śmieci 19 złotych, od lutego zapłaci nawet 54 złote. Warszawscy radni zdecydowali o nowym systemie opłat za odbiór śmieci. Ma być drożej i sprawiedliwiej.

Opłata dla gospodarstwa domowego w wielolokalowym budynku mieszkalnym będzie stała i wyniesie 65 złotych.

Radni odrzucili jednocześnie wniosek mniejszości, zgłoszony przez klub PiS, który proponował powiązanie opłaty za śmieci ze zużyciem wody. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski wyjaśniał, że wprowadzenie takiej metody nie jest możliwe w terminie, w którym gmina jest zobowiązana przez ustawodawcę. Podkreślił jednak, że nie wyklucza przejścia na nią w przyszłości. „Jestem otwarty, możemy naprawdę od 1 stycznia 2021 r. mówić o tej metodzie” – dodał.

Olszewski podkreślił, że za wzrost ceny odbioru odpadów w jednej trzeciej odpowiadają czynniki rynkowe, a w pozostałej części zmiany legislacyjne.

„Jest jedna rzecz obiektywna, wystarczy prześledzić lata od 2013 r. do 2019 r. i zobaczyć, kiedy zaczęły rosnąć ceny – w roku 2017. Kiedy weszły pierwsze przepisy zaostrzające wymogi? W roku 2017”

„Polaczki to taki czysty i zdrowy naród…” czyli Antypolscy „antyrasiści” w akcji!

Radni uchwalili jednocześnie program osłonowy, który zakłada możliwość wsparcia w opłacaniu rachunków za odpady. Jego beneficjentami mają być osoby, których dochód wynosi do 250 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc ma zacząć obowiązywać od 1 marca.

Przepisy dotyczące nowego systemu odbioru odpadów mają wejść w życie 1 lutego 2020 r. Rozważane jest jednak wydłużenie tego terminu o miesiąc.

Zalegające śmieci w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *