Home Stolica W Legionowie uroczyście otwarto nowy szpital – filię Wojskowego Instytutu Medycznego