Home Główna Sympatyk KOD, groził Międlarowi – usłyszał wyrok