Home Stolica Resort obrony przedstawił sytuację wojskowych studentów i uczniów wojskowego liceum w Warszawie