1 września 2019 roku zaczyna funkcjonować Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Szkoła powstanie przy Wojskowej Akademii Technicznej i ma przygotowywać do studiowania na wojskowych uczelniach. W szczególności na kierunkach informatycznych i związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wojskowe Liceum Informatyczne zostało powołane przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Oferta edukacyjna jest kierowana do młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość ze służbą w jednostkach i instytucjach Sił Zbrojnych RP. Absolwenci liceum będą przygotowani do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Liceum ma oferować całą masę zajęć dodatkowych, polegających na współdziałaniu ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi WAT. Najlepsi uczniowie będą mieli zapewniony udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach wojskowych.

cyber liceumPodczas rekrutacji przyjmowane będą osoby które mogą się pochwalić bardzo dobrym stanem zdrowia. Poza standardowymi wymogami jak zgoda rodziców i ukończona Szkoła Podstawowa lub Gimnazjum podczas postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę:

 – wyniki egzaminu ósmoklasisty

– oceny z języka polskiego i matematyki

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły ew. gimnazjum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *