Home Główna Reparacje wojenne. Jest odpowiedź MSZ Niemiec. Nie zapłacą Polsce złamanego grosza