Home Główna Prof. Legutko: Nieszczęściem Polski jest to, że część jej elit nienawidzi własnego narodu i pogardza nim