Home Główna Prezydent RP o prof. Półtawskiej: przeżyła niezwykłą siłą swojego ducha, niezwykłą siłą swojego umysłu