Home Główna Prezydent: przypomninamy o 17 września 1939 roku, by był przestrogą dla wolnego świata