Home Główna Postęp prac na Dworcu Zachodnim przekroczył 60 proc.