Home Autorzy „Platformo! Ogarnij się, albo umrzyj” – Rafał Otoka-Frąckiewicz dla Życie Stolicy