Home Główna PKP PLK: Awaria urządzeń sterowania usunięta; przywracany jest rozkładowy ruch pociągów