Home Główna Parys: Polska potrzebuje dziś min. 6 dywizji, redukowanie wojska byłoby szaleństwem