Home Stolica Okłamują nas?! Szpital Bródnowski zamknął SOR z powodu konieczności przeprowadzenia dekontaminacji!