Home Główna Oblał ofiarę benzyną, spowodował zapłon, skazano go za nieumyślne spowodowane śmierci – kasacja PG