Home Główna NFZ zapłaci za test combo i jego wykonanie; jest zarządzenie