Home Główna Nalot policji na magazyn z narkotykami, były rozprowadzane na cały powiat otwocki