Home Główna Ks. Isakowicz-Zaleski wszedł na konferencję arcybiskupów z transparentem ws. rzezi wołyńskiej. Interweniowała policja