Home Główna Kotula: tam, gdzie w samorządzie będzie rządziła Lewica, nie będzie klauzuli sumienia