Home Główna Komisja Europejska urządziła imprezę za 400 tys. euro. Za nasze pieniądze. Zjawiło się tylko 5 osób