Home Główna Kamienica przy ul. Chmielnej 20 jest zabytkiem