Home Główna Gawkowski: rozwój szerokopasmowego internetu jednym z celów Ministerstwa Cyfryzacji