Home Główna Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: aż 60 proc. badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka