Home Główna Ferie 2023 – propozycje instytucji kultury, muzeów i teatrów na zimową przerwę w nauce