Home Główna Ekonomiści Banku Polskiego: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych