Home Główna Delegacja DGRSZ u najstraszniejszego warszawskiego powstańca. 1944!