Home Główna Czarnek uderza w sex-edukatorów. „Podłość, polegająca na robieniu z mózgu wody dzieciom”