Home Główna Caritas z okazji Dnia Dziecka: 20 tys. prezentów dla najmłodszych m.in. ze świetlic środowiskowych i domów dziecka