Home Główna Caritas Polska przekazał 4 mln zł na doposażenie ośrodków dla niepełnosprawnych i pomoc socjalną na Bliskim Wschodzie