Home Główna Awaria rur ciepłowniczych na Chomiczówce. Ponad 100 budynków bez ogrzewania i ciepłej wody