Home Główna A. Zandberg: idziemy w tych wyborach ze sztandarowym postulatem – stopniowym skróceniem czasu pracy