Home Główna A. Mularczyk: Powołaliśmy zespół ds. reparacji należnych od Niemiec i Rosji. Prezes PiS członkiem zespołu