Home Główna 2,5 godzinne rozmowy ZZR KORONA z resortem rolnictwa